Danh mục
THỐNG KÊ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

STTNămNamNữTrung bìnhKháGiỏiXuất sắcCó việc làmChưa có việcHọc lên cao
1 2015 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2 2014 3 1 1 3 0 0 3 1 0
3 2013 8 0 4 3 1 0 4 4 0
4 2012 5 1 4 0 2 0 3 2 1
5 2011 2 0 2 0 0 0 2 0 0
6 2010 1 0 0 1 0 0 0 0 1
7 2009 3 2 1 3 1 0 2 2 1
8 2007 1 0 0 1 0 0 1 0 0