Danh mục

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2

PHIẾU KHẢO SÁT
TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM
CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên của Trường,
Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2 triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp trong 3 năm trở lại đây.Trường trân trọng đề nghị Anh/Chị cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu (X) vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật.

Lưu ý: Để lưu lại kết quả mà bạn đã điền vào phiếu, hãy nhấn nút Hoàn thành ở dưới cùng của trang này.

A. Thông tin cá nhân

1. Họ và tên (có thể không ghi):

2. Giới tính: Năm sinh:

3. Khóa học:

Ngành học:

Năm tốt nghiệp:

4. Xếp loại tốt nghiệp:
5. Địa chỉ liên lạc:
Địa chỉ liên hệ khi cần:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Tên cơ quan:

B. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA CỰU SINH VIÊN

6. Tình hình việc làm của Anh/Chị hiện nay như thế nào?

Nếu CHƯA CÓ VIỆC LÀM, Anh/Chị trả lời tiếp câu 7 và mục C  
Nếu đang có việc làm, Anh/Chị trả lời từ câu 8 đến hết Phiếu khảo sát này

7. Sau khi tốt nghiệp Anh/Chị đã từng có việc làm?             

 Lý do hiện tại Anh/Chị CHƯA CÓ VIỆC LÀM: (Đánh dấu X vào tất cả các ô thích hợp)

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9. Lí do khác (xin nêu rõ)

8. Anh/Chị có việc làm từ khi nào?

        
                 

9. Anh/Chị tìm được việc làm thông qua con đường nào?

Khác (xin ghi rõ):

10. Mức thu nhập bình quân/tháng tính theo VNĐ:

CÔNG VIỆC HIỆN TẠI

11. Cơ quan Anh/Chị đang công tác thuộc loại hình tổ chức nào? (Đánh dấu X vào tất cả các ô thích hợp)

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7. Loại hình khác (xin ghi rõ):

12. Vị trí làm việc hiện tại của Anh/Chị:

13. Kiến thức và kỹ năng được Trường đào tạo có hữu ích cho vị trí hiện nay của Anh/Chị không?

14. Anh/Chị đã từng thay đổi công việc chưa?

Nếu có, Anh/Chị cho biết lý do chuyển việc khác?(Đánh dấu X vào tất cả các ô thích hợp)

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7. Khác (xin ghi rõ):
CÁC CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY

15. Cơ quan Anh/Chị trước đây công tác thuộc loại hình tổ chức nào? (Đánh dấu X vào tất cả các ô thích hợp)

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7. Loại hình khác (xin ghi rõ):

16. Cơ quan Anh/Chị trước đây thuộc lĩnh vực nào?

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6. Khác (xin ghi rõ):

17.Tên cơ quan công tác trước đây:

18. Theo Anh/Chị những yếu tố nào sau đây giúp sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm?(Đánh dấu X vào tất cả các ô thích hợp)

18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.
18.8. Các giải pháp khác (xin ghi rõ)

C. Các ý kiến khác của Anh/Chị

19. Để giúp sinh viên tốt nghiệp dễ dàng tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp:
20. Để giúp TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2 đáp ứng nhu cầu của các nhà sử dụng lao động:

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

(Hãy nhấn vào nút lệnh này để lưu kết quả)