Danh mục
Về việc hủy lớp học lại học kỳ hè năm học 2015-2016
Về việc hủy lớp học lại học kỳ hè năm học 2015-2016

THÔNG BÁO

(Về việc hủy lớp học lại học kỳ hè năm học 2015-2016)

               Căn cứ vào kế hoạch học tập học kỳ Hè năm học 2015 - 2016;

             Căn cứ vào số lương sinh viên đăng ký học lại HK hè năm học 2015-2016 hệ cao đẳng chính quy niên chế và trung cấp chính quy.

             Phòng Đào tạo thông báo về việc huỷ các lớp học lại  theo danh sách  đính kèm bên dưới do số lượng sinh viên đăng ký quá ít so với Quy định của Nhà trường.