Danh mục
Thông báo V/v Trao bằng tốt nghiệp năm 2014
Thông báo về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2014

Căn cứ Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2014, Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên học sinh được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2014 về dự lễ trao bằng tốt nghiệp với nội dung như sau:

- Thời gian đăng ký dự lễ trao bằng: Từ 25/12 đến 11h30 ngày 29/12/2014 (trong giờ hành chính, trừ ngày chủ nhật 28/12). Sinh viên có thể nhờ người khác đăng ký thay, lệ phí tổ chức lễ tốt nghiệp là 150.000 đồng (bao gồm bìa bằng tốt nghiệp, thuê lễ phục, chụp hình và các chi phí khác).

- Nhà trường sẽ trao bằng cho tất cả sinh viên học sinh được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2014. Mỗi sinh viên học sinh sẽ được nhận 01 bìa bằng tốt nghiệp, 01 bằng tốt nghiệp, 02 tấm hình, được mượn 1 bộ lễ phục để sử dụng trong ngày dự lễ.

- Sinh viên học sinh có mặt tại trường trước 7h15' ngày 30/12/2014 và ngồi theo hướng dẫn của ban tổ chức (theo thứ tự trong danh sách công nhận tốt nghiệp).

- Lễ trao bằng được bắt đầu từ 8h00 ngày 30 tháng 12 năm 2014.

* Ghi chú: Sinh viên học sinh xem thông báo đính kèm để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 (gặp Cô Hạnh); Điện thoại 083.8960607 - 0903642847; Email: phongdaotao.cx2@gmail.com.

Đính kèm file Thông báo tổ chức dự lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2014.