Danh mục
Thông báo về việc thay đổi lịch học môn Tâm Lý Học Đại Cương
Thông báo về việc thay đổi lịch học môn Tâm Lý Học Đại Cương

Nhà trường thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên đã đăng ký học môn "Tâm Lý Học Đại Cương" trong học kỳ hè năm học 2015-2016 về việc thay đổi lịch học như sau:

 Lịch học cũ:    Thứ 3- tiết 6-->10  tại phòng C101. bắt đầu từ 12/7/2016 đến 09/8/2016.

 Lịch học mới:  Chủ nhật- tiết 1-->5 tại phòng C101. bắt đầu từ 17/7/2016 đến 14/8/2016.

Lưu ý: Tiết 1-->5 bắt đầu từ 07h00 kết thúc vào 11h00.

             Tiết 6-->10 bắt đầu từ 12h30 kết thúc vào 16h30. 

Sinh viên có thể đăng nhập Tài khoản để xem lại lịch học. ( Thứ 8 là Chủ Nhật)