Danh mục
Thông báo về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2, thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên - học sinh về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

Chi tiết xem file đính kèm (tại đây