Danh mục
Thông báo về việc Nộp hồ sơ Xét tốt nghiệp đợt 1 bổ sung năm 2013

Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 thông báo đến tất cả các sinh viên Cao đẳng Chính quy khoá 2009 trở về trước, sinh viên Cao đẳng Liên thông khoá 2010 trở về trước, học sinh trung cấp khoá 2010 trở về trước đã hoàn thành chương trình học tập và chưa được công nhận tốt nghiệp về kế hoạch nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 bổ sung năm 2013 như sau:

1. Thời gian: nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo từ ngày 21/05/2013 đến ngày 31/05/2013 (gặp Cô Hạnh, ĐT 0903 642 847)

2. Hồ sơ bao gồm : - Đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp (nhận tại Phòng Đào tạo); - Bảng điểm toàn khoá (có đóng dấu đỏ của trường).

Sinh viên không nộp hồ sơ đúng quy định nhà trường sẽ không đưa vào danh sách xét tốt nghiệp đợt này.

Yêu cầu sinh viên học sinh thực hiện đúng thủ tục và thời gian quy định.