Danh mục
Thông báo về việc nhận hình tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2016
Nhận hình buổi lễ tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2016

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2, thông báo đến toàn thể sinh viên học sinh tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2016 về việc nhận hình tốt nghiệp như sau:

- Sinh viên học sinh download hình theo đường dẫn (tải ở đây)