Danh mục
Thông báo về việc nhận hình lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 07 tháng 12 năm 2019

Gửi các bạn sinh viên tham dự Lễ Tốt nghiệp đợt Tháng 8/2019 :

Nhà trường đã upload ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt Tháng 8/2019.

Vì lý do ảnh nhiều và nặng nên nhà trường chia làm nhiều phần để upload. Các bạn sinh viên tham dự có thể lấy ảnh bằng cách download tất cả các phần về máy tính của mình (9 file). Sau đó dùng phần mềm WINRAR để giải nén (làm theo hướng dẫn như hình đính kèm)

Các link ảnh như sau :

http://www.mediafire.com/…/Le_trao_bang_tot_nghiep.par…/file

http://www.mediafire.com/…/Le_trao_bang_tot_nghiep.par…/file

http://www.mediafire.com/…/Le_trao_bang_tot_nghiep.par…/file

http://www.mediafire.com/…/Le_trao_bang_tot_nghiep.par…/file

http://www.mediafire.com/…/Le_trao_bang_tot_nghiep.par…/file

http://www.mediafire.com/…/Le_trao_bang_tot_nghiep.par…/file

http://www.mediafire.com/…/Le_trao_bang_tot_nghiep.par…/file

http://www.mediafire.com/…/Le_trao_bang_tot_nghiep.par…/file

http://www.mediafire.com/…/Le_trao_bang_tot_nghiep.par…/file