Danh mục
Thông báo về việc hủy các lớp học phần đăng ký đợt 1 học kỳ II năm học 2015 - 2016 hệ cao đẳng khóa 2015

THÔNG BÁO

(Về việc hủy lớp học phần đăng ký đợt 1 học kỳ II năm học 2015 -2016)

 

               Căn cứ vào kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016;

               Căn cứ vào Quy chế học vụ đào tạo tín chỉ của Trường Cao đẳng Xây dựng số 2;

            Căn cứ vào số lương sinh viên đăng ký học phần các lớp tín chỉ đợt 1 học kỳ II năm học 2015 - 2016 hệ cao đẳng khóa 2015.

 
            Phòng Đào tạo thông báo các lớp học phần sinh viên đã đăng ký theo Danh sách đính kèm bị hủy không mở lớp do số lượng sinh viên đăng ký quá ít so với Quy định của Nhà trường.

             Những sinh viên trong danh sách trên có thể tải mẫu Đăng ký học phần bổ sung, ghi thông tin theo mẫu và liên hệ Phòng Đào tạo để được đăng ký bổ sung vào các lớp học khác cùng đợt. Ngược lại, Nhà trường sẽ mở lớp học phần trong những đợt sau.

             Thời gian đăng ký bổ sung: từ ngày 26/02/2016 đến hết ngày 04/03/2016, ngoài thời gian trên Phòng Đào tạo không giải quyết.

 

Trân trọng.