Danh mục
Thông báo về việc học môn Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP&AN

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo danh sách sinh viên học môn Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP&AN và cần chuẩn bị trước khi vào học chính thức tại Trung tâm.

- Thông báo học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm QDQP&AN xem (tại đây)

- Danh sách sinh viên chi tiết xem (tại đây)

- Thông báo HD và cần chuẩn bị trước khi vào học xem (tại đây)

- Tổ chức biên chế lớp học K383C xem (tại đây

- Sơ đồ vị trí học tập và đường hành quân xem (tại đây)