Danh mục
Thông báo về việc học lại bổ sung học kỳ II năm học 2015 - 2016 - Hệ cao đẳng

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỌC LẠI BỔ SUNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 – HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

         Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên – học sinh trả nợ môn, nhà trường thông báo về việc đăng ký học lại học kỳ II năm học 2015 – 2016 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ:

1.     Sinh viên hệ cao đẳng chính quy từ khóa 2010 đến khóa 2014;

2.      Sinh viên liên thông cao đẳng chính quy khóa 2012;

3.      Sinh viên cao đẳng hệ vừa làm vừa học khóa 2009 đến khóa 2011.

II. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI:

1.      Sinh viên vào địa chỉ website http://daotao.hcc2.edu.vn để xem hướng dẫn và đăng ký môn học lại theo danh sách học phần được mở. Khi sinh viên đăng ký môn học xong, in kết quả đăng ký ra giấy để theo dõi lịch học và đóng tiền;

2.      Sau khi đăng ký, sinh viên - học sinh đi học theo thời khóa biểu đã đăng ký.

3.      Yêu cầu sinh viên -  học sinh đăng ký học lại theo đúng thời gian quy định, mọi sự chậm trễ trong việc đăng ký học lại nhà trường sẽ không giải quyết;

4.      Trong thời gian 04 tuần kể từ khi bắt đầu môn học, sinh viên – học sinh nếu không thấy có tên trong danh sách học lại mà phòng Đào tạo gửi cho giảng viên phụ trách môn học, thì phải báo ngay về phòng Đào tạo để được bổ sung kịp thời. Sau thời gian này nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp học sai lớp, đóng học phí sai môn học và không có tên trong danh sách mà phòng Đào tạo gửi cho giảng viên.

III. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:

Thời hạn đăng ký học lại: từ ngày 25/02/2016 đến ngày 05/03/2016 và đóng tiền học phí từ ngày 7/03/2016 đến ngày 11/03/2016;

IV. MỘT SỐ LƯU Ý

1.      Sinh viên đăng nhập vào tài khoản của mình trên Cổng thông tin điện tử, vào mục Đ.KÝ HỌC LẠI & CẢI THIỆN để thấy được môn học cần đăng ký và đăng ký học.

2.      Sinh viên học sinh sẽ không được dự thi nếu không có tên trong danh sách học lại do Phòng Đào tạo cung cấp;

3.      Nhà trường sẽ không công nhận điểm đối với các trường hợp sinh viên học không đúng lớp đã đăng ký;

4.      Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo (gặp thầy Bình, sđt 0917.532.093).