Danh mục
Thông báo về việc đăng ký học phần đợt 1 học kỳ II năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần đợt 1 học kỳ II năm học 2015 - 2016

 

         Hiện tại, còn một số sinh viên Hệ cao đẳng chính quy tín chỉ và liên thông tín chỉ khóa 2015 chưa đăng ký học phần đợt 1 học kỳ II năm học 2015 - 2016 trên Cổng thông tin điện tử. Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên theo dõi và đăng ký đúng thời hạn. Nếu sinh viên gặp vấn đề trong quá trình đăng ký thì liên hệ trực tiếp qua địa chỉ Email: daotao.hcc2@gmail.com để được hướng dẫn đăng ký. 

 

Trân trọng.