Danh mục
Thông báo về việc đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
Thông báo về việc đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

 THÔNG BÁO

(VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015)

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2014 – 2015 của nhà trường, Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký học lại học kỳ I năm học 2014 – 2015 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ:

1. Sinh viên hệ cao đẳng chính quy từ khóa 2008 đến khóa 2013;

2. Sinh viên liên thông cao đẳng chính quy và học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp từ khoá 2010 đến khóa 2013.

3. Đối với sinh viên cao đẳng chính quy khóa 2007 trở về trước, sinh viên liên thông cao đẳng và học sinh trung cấp chuyên nghiệp khóa 2009 trở về trước (chưa bị buộc thôi học) nếu đã được nhà trường cho dự thi tốt nghiệp nhưng vẫn còn nợ môn thì làm đơn xin học lại gửi về Phòng Đào tạo để được xem xét giải quyết.

 II. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI:

1. Sinh viên, Học sinh xem danh mục môn học đính kèm thông báo này để biết tên các môn được  đăng ký, lớp học ghép và thời gian học lại trong học kỳ này.

2. Sinh viên, Học sinh đến phòng Kế toán để đăng ký và đóng tiền học lại theo danh mục các môn học đính kèm thông báo (ghi rõ tên môn học, số tiết, lớp học ghép).

3. Sau khi đăng ký và đóng tiền, sinh viên - học sinh photo biên lai học phí và phiếu đăng ký các môn học lại nộp cho phòng Đào tạo (Thầy Bình) để được lập danh sách học lại. Đồng thời trình biên lai học phí để giảng viên cho vào lớp học.

4. Trước ngày thi 1 tuần, nếu sinh viên học sinh không thấy có tên trong danh sách mà Phòng Đào tạo gửi cho giáo viên phụ trách môn học thì báo ngay về Phòng Đào tạo để được bổ sung kịp thời. Mọi sự chậm trễ Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết.

5. Đối với các môn học tổ chức lớp riêng, nhà trường sẽ thông báo lịch học cụ thể trước ngày 13/09/2014.

III. MỨC HỌC PHÍ VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:

1. Mức học phí học lại là 10,000 đồng/tiết.

2. Thời hạn đăng ký học lại: từ 25/08/2014 đến hết ngày 13/09/2014.

3. Hết thời hạn đăng ký nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.

IV. MỘT SỐ LƯU Ý:

1. Sinh viên học sinh sẽ không được dự thi nếu không có tên trong danh sách học lại do Phòng Đào tạo cung cấp.

2. Nhà trường sẽ không công nhận điểm đối với các trường hợp sinh viên học không đúng lớp do Phòng Đào tạo bố trí.

3. Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo (gặp thầy bình, sđt 0917.532.093).

 

* Sinh viên học sinh xem DANH MỤC CÁC MÔN TỔ CHỨC HỌC LẠI tại đây