Danh mục
Thông báo về việc chuyển điểm và công nhận kết quả học tập các học phần cho sinh viên Hệ cao đẳng liên thông chính quy tín chỉ khóa 2015

THÔNG BÁO 

Về việc chuyển điểm và công nhận kết quả học tập các học phần cho sinh viên liên thông cao đẳng Hệ chính quy năm 2015 

 

              Phòng Đào tạo thông báo Quyết định về việc chuyển điểm và công nhận kết quả học tập các học phần cho sinh viên Hệ cao đẳng liên thông chính quy tín chỉ năm 2015 (Xem chi tiết các Quyết định, Danh sách sinh viên được công nhận điểm học phần trong mục Tài liệu đính kèm).

             Sinh viên căn cứ vào Chương trình đào tạo tương ứn với ngành học của mình, những học phần nào chưa được công nhận theo Quyết định thì sinh viên phải tiếp tục đăng ký học và tích lũy cho đến khi hoàn tất các học phần theo quy định để Nhà trường xét công nhận tốt nghiệp. 

Tài liệu đính kèm

             1. Quyết định lớp 15LCKTOAN

             2. Quyết định lớp 15LTCX1

             3. Quyết định lớp 15LTCX2

             4. Quyết định lớp 15LTCX3

 

Trân trọng.