Danh mục
Thông báo về việc Cán bộ - Giảng viên kiểm tra nộp, nhập điểm quá trình và điểm thi học kỳ I năm học 2015 -2016

THÔNG BÁO 

(Về việc nộp và nhập điểm học kỳ I năm học 2015 - 2016 Hệ cao đẳng chính quy, liên thông tín  chỉ)

 

       Căn cứ Quy chế học vụ trường Cao đẳng Xây dựng số 2.

     Hiện tại đã hết thời hạn nộp điểm và nhập điểm (Quá trình và điểm thi học kỳ I năm học 2015 - 2016 Hệ cao đẳng chính quy, liên thông tín chỉ). Phòng Đào tạo kính đề nghị Quý  Thầy/Cô, Khoa/Bộ môn (Thư ký khoa) liên quan vấn đề nộp và nhập điểm tiến hành kiểm tra, rà soát về độ chính xác của Bảng điểm và điểm nhập vào hệ thống quản lý đào tạo từ ngày thông báo đến hết thứ 03 ngày 15 tháng 03 năm 2016. Nếu Cán bộ - Giảng viên không có phản ánh thì Phòng Đào tạo tiến hành công bố điểm chính thức cho sinh viên.

 

Trân trọng.