Danh mục
Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học Giao thông Vận Tải TPHCM năm 2022

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM đợt tháng 11 năm 2022 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tai đây)

Lưu ý:

- Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 31/10/2022