Danh mục
Thông báo tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên học sinh tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh về việc tổ chức trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2019 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)