Danh mục
Thông báo tổ chức học lại học kỳ 2 năm học 2014-2015
Thông báo tổ chức học lại học kỳ 2 năm học 2014-2015

Phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức học lại học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 như sau:

1. Thông báo học lại

2. Danh sách các môn tổ chức học lại cho sinh viên hệ cao đẳng (ghép với các lớp khoá sau).

3. Danh sách các môn tổ chức học lại cho sinh viên hệ cao đẳng (Các lớp tổ chức riêng).

4.  Danh sách các môn tổ chức học lại cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp.

Thời hạn đăng ký: Từ ngày 06/01/2015 đến hết ngày 09/02/2015. (nhà trường không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn).

Mọi thông tin liên hệ phòng Đào tạo (gặp Thầy Bình - chuyên viên phụ trách học lại, 01626229346).