Danh mục
Thông báo thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên về việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây

Lưu ý:

- Sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp liên hệ Phòng Đào tạo (gặp cô Hạnh) xin bảng điểm cá nhân để nộp lên Khoa/Bộ môn quản lý ngành học của mình xét điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp.