Danh mục
Thông báo thời khóa biểu lớp tín chỉ mở trong kỳ 1 năm học 2017- 2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo thời khóa biểu các lớp tín chỉ mở đăng ký trong kỳ 1 năm học 2017-2018 dành cho khóa 2015, 2016 & các khóa cũ như sau:

Danh sách các lớp tín chỉ mở (xem tại đây)

Danh sách các lớp tín chỉ hủy (xem tại đây)(xem tại đây)