Danh mục
Thông báo thời khóa biểu lớp liên thông Đại Học GTVT

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo thời khóa biểu lớp liên thông Đại học Giao thông Vận Tải TP.HCM năm học  2019-2020 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)