Danh mục
Thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018 hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2016

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn học sinh trung cấp chuyên nghiệp thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017- 2018 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)