Danh mục
Thông báo thời khóa biểu chính thức khóa 2017,2018 năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh thời khóa biểu chính thức khóa 2017, 2018 năm học 2019-2020 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)