Danh mục
Thông báo thời khóa biểu chính thức học kỳ hè năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên học sinh thời khóa biểu chính thức học kỳ hè năm học 2018-2019 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)