Danh mục
Thông báo thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2020-2021 khóa 2019, 2020 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây

Lưu ý:

- Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin tín chỉ theo địa chỉ: daotao.hcc2.edu.vn để xem lịch học của mình chi tiết hơn.

- Các trường hợp không có lịch học hay gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến lịch học, thì xuống trực tiếp phòng Đào tạo để được giải quyết.