Danh mục
Thông báo thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2020-2021 khóa 2018, 2019 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)