Danh mục
Thông báo thời gian nhập học sau tết
Căn cứ văn bản số 505/UBND_VX ngày 14/02/2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch covid_19
Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Xây dựng TP HCM chỉ đạo như sau:
1. Đối với nhà giáo, SVHS tiếp tục nghỉ dạy, nghỉ học đến hết ngày 28/02/2021 (Ngày 01/3/2021 trở lại học tập và làm việc bình thường theo kế hoạch học kỳ 2 năm học 2020-2021).
2. Đối với CBCNV các đơn vị do trưởng, phụ trách đơn vị sắp xếp làm việc phù hợp để giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ.
3. Tất cả kế hoạch học kỳ 2 năm học 2020-2021 của Nhà trường tịnh tiến 01 tuần so với kế hoạch ban đầu.