Danh mục
Thông báo thi kết thúc học phần trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyến

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh về việc thi kết thúc học phần trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 bằng hình thức thi trực tuyến (thi online).

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây