Danh mục
Thông báo thay đổi phòng thi

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Mình thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh về việc thay đổi phòng thi trong học kỳ hè như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)