Danh mục
Thông báo thay đổi phòng học thực tập tay nghề công nhân lớp 16X

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi phòng học lớp thực tập tay nghề công nhân lớp 16X 

Lich chỉ áp dụng cho lớp 16X: 

Chi tiết xem file đình kèm (tại đây)