Danh mục
Thông báo thay đổi phòng học dãy nhà C

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên về việc thay đổi phòng học dãy nhà C như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)