Danh mục
Thông báo thay đổi lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2021

Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên học sinh về việc thay đổi lịch bảo về đồ án tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2020 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)