Danh mục
Thông báo sinh viên khóa 2018 (nghỉ 3 tiết đầu tham gia Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Thông báo

(Về việc tham gia khai giảng)


 

Căn cứ kế hoạch khai giảng năm học 2018-2019;

Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 2018 có lịch học vào buổi sáng ngày 29/09/2018 được nghỉ 3 tiết đầu để tham dự lễ khai giảng (sinh viên khóa 2016, 2017 vẫn học bình thường)

Trân trọng thông báo!