Danh mục
Thông báo quyết định mức thu học phí năm học 2022-2023

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh quyết định mức thu học phí năm học 2022-2023 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)