Danh mục
Thông báo quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2020

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh quyết định khen thưởng thủ khoa khóa học đợt tốt đợt tháng 10 năm 2020 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)