Danh mục
Thông báo quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên học sinh quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 07 năm 2018 như sau:

- Hệ cao đẳng chính quy tín chỉ khóa 2015 (xem tại đây)

- Hệ cao đẳng chính quy niên chế (xem tại đây)

- Hệ cao đẳng liên thông chính quy (xem tại đây)

- Hệ trung cấp chuyên nghiệp (xem tại đây)