Danh mục
Thông báo quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2023

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên, học sinh quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2023 như sau:

- Cao đẳng chính quy khóa 2016 (tại đây)

Cao đẳng chính quy khóa 2017, 2018, 2019, 2020 (tại đây)