Danh mục
Thông báo quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2021

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2021 như sau:

- Cao đẳng chính quy khóa 2015, 2016 (tại đây)

Cao đẳng chính quy khóa 2017, 2018 (tại đây)

- Chương trình công nghệ xây dựng Nhật Bản khóa 2016 (tại đây)

- Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015 (tại đây)