Danh mục
Thông báo quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08 năm 2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08 năm 2019 như sau:

Cao đẳng chính quy niên chế khóa 2014 & các khóa trước (xem tại đây)

- Cao đẳng chính quy khóa 2015, 2016 (xem tại đây)

Cao đẳng chính quy khóa 2017 (xem tại đây)

- Chương trình công nghệ xây dựng Nhật Bản khóa 2015, 2016 (xem tại đây)

- Chương trình công nghệ xây dựng Nhật Bản khóa 2017 (xem tại đây)

- Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2016 (xem tại đây)

- Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2017 (xem tại đây)

Lưu ý:

- Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân nếu có sai sót thì xuống trực tiếp phòng Tuyển sinh - Công tác Sinh viên - học sinh để điều chỉnh.