Danh mục
Thông báo quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2019 như sau:

- Cao đẳng chính quy niên chế khóa 2013, 2014 (xem tại đây)

- Chương trình công nghệ xây dựng Nhật Bản (xem tại đây)

- Cao đẳng chính quy tín chỉ khóa 2015 (xem tại đây)

- Cao đẳng chính quy tín chỉ khóa 2015 bổ sung (xem tại đây)

- Cao đẳng liên thông chính quy khóa 2015, 2016 (xem tại đây)

- Trung cấp chuyên nghiệp (xem tại đây)

Lưu ý:

- Sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm từ ngày 21/03/2019 đến hết ngày 30/03/2019 tại phòng Đào tạo.

- Các bạn sinh viên học sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân nếu có sai sót thì xuống ngay phòng Tuyển sinh - Công tác Sinh viên học sinh để cập nhật thông tin lại cho chính xác.