Danh mục
Thông báo quy định mức thu học phí năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh quy định mức thu học phí năm học 2018-2019 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)