Danh mục
Thông báo nhập học trực tuyến môn Giáo dục quốc phòng

 Phòng Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh về việc nhập học trực tuyến môn Giáo dục quốc phòng năm 2021 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)