Danh mục
Thông báo nhận hình tốt nghiệp đợt trao bằng tháng 10 năm 2017

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh đã dự lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 28/10/2017 về việc nhận hình lễ tốt nghiệp như sau:

- Tất cả hình được tổ chức theo các nhóm khi chụp hình trên sân khấu và được nén trong file.rar

- Địa chỉ nhận hình : http://weddinglevu.blogspot.com

- Mọi thông tin liên hệ: Anh Vũ, điện thoại: 08 3731 2568 - 0979 201 339