Danh mục
Thông báo nhận hình tốt nghiệp đợt trao bằng ngày 31/10/2015
Thông báo nhận hình tốt nghiệp đợt trao bằng ngày 31/10/2015

Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên học sinh đã dự lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 31/10/2015 về việc nhận hình lễ tốt nghiệp như sau:

- Tất cả hình được tổ chức theo các nhóm khi chụp hình trên sân khấu và được nén trong file.rar

- Địa chỉ nhận hình : http://weddinglevu.blogspot.com

- Mọi thông tin liên hệ: Anh Vũ, điện thoại: 08 3731 2568 - 0979 201 339