Danh mục
Thông báo mở đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh về việc mở đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

Hướng dẫn đăng ký học phần (tại đây)

Đăng ký học phần theo địa chỉ: daotao.hcc2.edu.vn 

Lưu ý:

- Các bạn xem thông báo để biết ngày, giờ mở đăng ký học phần theo các khóa mà mình theo học.

- Tất cả lịch học của các khóa bắt đầu học vào ngày 04/09/2018.