Danh mục
Thông báo mở đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo đến các em sinh viên - học sinh danh sách học phần mở đăng ký trong học kỳ hè (học kỳ 3) năm học 2017-2018 như sau:

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

- Riêng lớp 17CX8 lịch sẽ được nhà trường gán sẵn. (các em đăng nhập trên tài khoản cá nhân để xem chi tiết.)

- Tất cả các bạn sinh viên - học sinh các khóa muốn đăng ký môn học trong học kỳ hè phải đăng nhập cổng thông tin tín chỉ để đăng ký. Nếu trong quá trình đăng ký gặp khó khăn thì xuống trực tiếp phòng Đào tạo để được hỗ trợ xử lý.