Danh mục
Thông báo mở đăng ký học kỳ hè năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh về việc mở đăng ký học phần trong học kỳ hè năm học 2020-2021 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây