Danh mục
Thông báo lịch thi online học kỳ 2 năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo đến các bạn sinh viên - học sinh lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

- Chi tiết cụ thể xem file đính kèm (tại đây)

Lưu ý:

- Các trường hợp không có lịch thi hay gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến lịch thi liên hệ phong đào tạo (điện thoại: 028.38960607 hoặc thầy kiệt: 0946.858564) để được hỗ trợ.

- Lây đường link phòng thi online trên file excel (tại đây)

- Lây đường link phòng thi online trên file excel (tại đây)