Danh mục
Thông báo Lịch thi kết thúc học phần (môn học) HK I khóa 2015 - 2016 các Hệ TCCN, CĐCQ, CĐLTCQ tín chỉ

THÔNG BÁO

Về việc lịch thi kết thúc học phần Học kỳ I năm học 2015 - 2016

           Căn cứ Kế hoạch học tập Học kỳ I năm học 2015 - 2016, Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi kết thúc học phần (môn học) cho sinh viên các Hệ đào tạo sau:

           1. Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2015 (Click vào đây để xem chi tiết)

           2. Cao đẳng chính quy niên chế các lớp học lại bổ sung đợt 2 (Click vào đây để xem chi tiết)

           3. Cao đẳng liên thông chính quy tín chỉ khóa 2015 (Click vào đây để xem chi tiết)

            Lịch thi chi tiết của mỗi sinh viên xem trong tài khoản của mình trên Cổng thông tin điện tử. Click vào đây để hướng dẫn xem lịch thi.

 

Trân trọng.